[4:3] 1024x768 [4:3]
Ah! Itoshi no Banchou-sama wallpaper 1024x768, 4:3

[16:9] 4000x2250 [16:9]
Ah! Itoshi no Banchou-sama wallpaper 4000x2250, 16:9