[4:3] 1024x768 [4:3]
Akatsuki no Yona wallpaper 1024x768, 4:3

[4:3] 1280x960 [4:3]
Akatsuki no Yona wallpaper 1280x960, 4:3