[4:3] 1600x1200 [4:3]
Akuma no Ororon wallpaper 1600x1200, 4:3

[16:10] 2560x1600 [16:10]
Akuma no Ororon wallpaper 2560x1600, 16:10