[4:3] 1024x768 [4:3]
Aoki Ryuusei SPT Layzner wallpaper 1024x768, 4:3

[5:4] 1280x1024 [5:4]
Aoki Ryuusei SPT Layzner wallpaper 1280x1024, 5:4