[4:3] 1024x768 [4:3]
Boku to, Bokura no Natsu wallpaper 1024x768, 4:3