[4:3] 1600x1200 [4:3]
Boku To Goku Ane To Umi No Year!! wallpaper 1600x1200, 4:3 Boku To Goku Ane To Umi No Year!! wallpaper 1600x1200, 4:3

[16:10] 3840x2400 [16:10]
Boku To Goku Ane To Umi No Year!! wallpaper 3840x2400, 16:10