[4:3] 1600x1200 [4:3]
Bokura no Ue ni Sora wa Mawaru wallpaper 1600x1200, 4:3

[16:9] 1920x1080 [16:9]
Bokura no Ue ni Sora wa Mawaru wallpaper 1920x1080, 16:9

[16:10] 1920x1200 [16:10]
Bokura no Ue ni Sora wa Mawaru wallpaper 1920x1200, 16:10

[16:9] 2560x1440 [16:9]
Bokura no Ue ni Sora wa Mawaru wallpaper 2560x1440, 16:9