[4:3] 1024x768 [4:3]
Anime xxxHOLiC, wallpaper, 1024x768, 4:3 Anime xxxHOLiC, wallpaper, 1024x768, 4:3 Anime xxxHOLiC, wallpaper, 1024x768, 4:3 Anime xxxHOLiC, wallpaper, 1024x768, 4:3 Anime xxxHOLiC, wallpaper, 1024x768, 4:3

[16:10] 1280x800 [16:10]
Anime xxxHOLiC, wallpaper, 1280x800, 16:10

[4:3] 1280x960 [4:3]
Anime xxxHOLiC, wallpaper, 1280x960, 4:3 Anime xxxHOLiC, wallpaper, 1280x960, 4:3 Anime xxxHOLiC, wallpaper, 1280x960, 4:3 Anime xxxHOLiC, wallpaper, 1280x960, 4:3 Anime xxxHOLiC, wallpaper, 1280x960, 4:3

[5:4] 1280x1024 [5:4]
Anime xxxHOLiC, wallpaper, 1280x1024, 5:4 Anime xxxHOLiC, wallpaper, 1280x1024, 5:4 Anime xxxHOLiC, wallpaper, 1280x1024, 5:4 Anime xxxHOLiC, wallpaper, 1280x1024, 5:4

[16:10] 1440x900 [16:10]
Anime xxxHOLiC, wallpaper, 1440x900, 16:10

[4:3] 1600x1200 [4:3]
Anime xxxHOLiC, wallpaper, 1600x1200, 4:3 Anime xxxHOLiC, wallpaper, 1600x1200, 4:3 Anime xxxHOLiC, wallpaper, 1600x1200, 4:3 Anime xxxHOLiC, wallpaper, 1600x1200, 4:3 Anime xxxHOLiC, wallpaper, 1600x1200, 4:3 Anime xxxHOLiC, wallpaper, 1600x1200, 4:3 Anime xxxHOLiC, wallpaper, 1600x1200, 4:3 Anime xxxHOLiC, wallpaper, 1600x1200, 4:3 Anime xxxHOLiC, wallpaper, 1600x1200, 4:3 Anime xxxHOLiC, wallpaper, 1600x1200, 4:3 Anime xxxHOLiC, wallpaper, 1600x1200, 4:3

[16:10] 1920x1200 [16:10]
Anime xxxHOLiC, wallpaper, 1920x1200, 16:10 Anime xxxHOLiC, wallpaper, 1920x1200, 16:10