Тайтлы:
Yuu Yuu Hakusho (112 серий 1995-го года)
Yuu Yuu Hakusho (1993) (полнометражный фильм 1993-го года)
Yuu Yuu Hakusho: Meikai Shitou Hen - Honoo no Kizuna (полнометражный фильм 1994-го года)

Для получения изображения кликните на его уменьшенную версию.[4:3] 1280x960 [4:3]
Anime Yuu Yuu Hakusho, wallpaper, 1280x960, 4:3 Anime Yuu Yuu Hakusho, wallpaper, 1280x960, 4:3 Anime Yuu Yuu Hakusho, wallpaper, 1280x960, 4:3 Anime Yuu Yuu Hakusho, wallpaper, 1280x960, 4:3 Anime Yuu Yuu Hakusho, wallpaper, 1280x960, 4:3 Anime Yuu Yuu Hakusho, wallpaper, 1280x960, 4:3 Anime Yuu Yuu Hakusho, wallpaper, 1280x960, 4:3

[4:3] 1600x1200 [4:3]
Anime Yuu Yuu Hakusho, wallpaper, 1600x1200, 4:3 Anime Yuu Yuu Hakusho, wallpaper, 1600x1200, 4:3 Anime Yuu Yuu Hakusho, wallpaper, 1600x1200, 4:3